Obchodní podmínky

Reklamace

Na dodané a prodané zboží i služby poskytované firmou Reno – Tech.cz, s.r.o. (R-T), jsou podmínky vyřízení reklamací dle aktuálně platných předpisů Občanského Zákoníku a u smluv sepsaných a doposud platných před rokem 2013 i Obchodního Zákoníku. Obvyklá doba k vyřízení (přijetí, sepsání, případně opravy/nápravy) všech reklamací je u vztahu /prodejce-občan/ 30 dnů, u firemních vztahů /na IČ/, u zboží i služeb 30 dnů a u služeb, kde je složitější zjištění závady a relevance nároku reklamace podmíněné šetření většího rozsahu  či  oprava zakázky/díla umístěného na venkovním prostranství (exteriér) a rovněž dle příznivých klimatických podmínek vhodných pro opravu díla a dodržrní nezbytných technologických postupů, min. 90 dnů od data zápisu. Ten musí být proveden v místě prodejny a provozovny firmy R-T (Reno – Tech.cz, s.r.o. ; Pod Továrnou 92 ; 331 51 Kaznějov / u Plzně), která dodala předmětné zboží nebo vyhotovila zakázku/dílo, případně může být reklamce zaslána písemnou formou na stejnou adresu nebo na e-mail (info@reno-tech.cz) s názvem ,,Reklamace“ a čeho se týká (předmět reklamace), včetně důvodu a popisu reklamace (vada zboží, výhrady k dílu, aj.).
Ze strany zákazníka je pak k danému obchodnímu případu povinnost doložit některé z relevantních dokladů (daňový doklad; záruční list; zakázkový list; předávací protokol; atd.), rovněž uvézt datum dodání/převzetí zboží či služby nebo vyhotovení/předání díla. Rovněž je nutné předmět reklamace (zboží, vyhotovená zakázka, atd.) reálně doručit na adesu firmy R-T. Výjimku může mít pouze takové zboží, díly nebo vyhotovená zakázka/dílo, které svým charakterem nelze zasílat či jakoliv přemisťovat nebo to není bezpečné a ekonomické.
Rovněž u velmi starých či natolik degradovaných dílů, u kterých je velké riziko jejich poškození, neručíme za výsledek renovace/opravy a to i přeto, že zákazník na tomto ,,pokusu" přivézt díl, pokud možno, do ,,lepšího" stavu než je aktuálně.
Proto akceptujeme pouze reklamaci v tom smyslu, že je z dílů zákazníka něco špatně opískováno, nalakováno (např. evidentně nekvalitní lak nebo omylem aplikovaný na díl zákazníka jiný odstín barvy než si vybral a po nás požadoval) či jinak upraveno motodami povrchových a anti-korozivních úprav, které provádíme, zničené do té míry, že jsou již nepoužitelné nebo ztracené a zákazníkovi tím vznikla škoda, kterou musí doložit nějakým nákupním či jiným dokladem nebo znaleckým posudkem. Zároveň ne-akceptujeme jakékoliv pozdější výhrady či reklamace zákazníků v případě, tedy po té, kdy si vyhotovenou zakázku u nás zkontrolovali a bez jakýchkolov výhrad nebo protestů převzali a odvezli. Nicméně i přes to všechno není tím zrušena povinnost za dílo/zakázku, ze strany objednatele/zákazníka, zaplatit jeho dodavateli/vyhotoviteli v požadované nebo oboustranně dohodnuté výši.

Dobropis

Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. může v některých obchodních případech dobropisovat zboží nebo služby, které nebyly částečně nebo zcela provedeny. Na vyřízení dobropisu má firma 30 dní od data změn konkrétního obchodního případu (vrácení zboží zákazníkem, neposkytnutí služeb v dohodnuté kvalitě, atd.).

Podmínky vyhotovení a předání zakázek

  • Termíny vyhotovení zakázek se mohou lišit případ od případu. Je proto potřeba, zejména ze strany zákazníka, si uvědomit, že v případě všech renovací se nejedná o sériovou nýbrž zakázkovou výrobu, a to si vždy vyžaduje individuální řešení, tedy technologické, materiálové, časové a mnohé další unikátní pracovní postupy.
    Proto termíny vyhotovení zakázek našim klientům sdělené, rovněž s ohledem na množství jiných, rozpracovaných zakázek v přípravě, jsou vždy pouze rámcové a orientační, nikoliv závazné, kdy po plném vyhotovení jakékoliv zakázky, informujeme klienta prostřednictvím telefonátu, sms či wa zprávou nebo e-mailem, aby si zakázku mohl u nás v tomto termínu vyzvednou, případně dohodou příplatkové služby o jejím přivezení na klientem požadované místo nebo zaslání poštou či spedicí.
    V případě spolupráce ve vztahu dodavatel-odběratel zboží nebo díla, je potřeba ze strany klienta bezvýhradní akceptace těchto zde uvedených podmínek.

  • Zakázky je nutno vyzvedávat v dohodnutém termínu, po něm (max. 15 dnů po sdělení zákazníkovi vyhotovení a nutnost vyzvednutí zakázky) může, respektive bude zákazníkovi účtován smluvní poplatek za úschovu a to dle chrakteru a doby uložení předmětu zakázky, min. 10,- Kč/ks/den.

  • Zakázky je nutno vyzvednout do max. 30 dní od data sdělení zákazníkovi o jejich vyhotovení. Po tomto termínu, zejména v případě, když zákazník na výzvu nijak nereaguje, si vyhotovitel uplaťňuje právo nabídnout zákazníkové věci ke komisnímu prodeji, odvozu do sběrného dvoru, případně jinou alternativu vyřazení této zakázky z místa/území firmy. Možno rovněž použít pro vlastní potřebu, čím se případně umoří náklady a starosti spojené s jejím vyhotovením.
  • Zakázku si musí zákazník prohlédnout při jejím vyzvednutí a vyjádřit se k jejímu stavu, jelikož na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
  • Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. neručí při renovaci starých, značně poškozených nebo výrazně opotřebených věcí, rovněž dílů s náročnějším nebo nestandardním technologickým procesem (renovace, opravy, úpravy, atd.) či různých jiných aplikací, tedy s větší mírou nebezpečí zdaření/nezdaření se vyhotovení díla, i přesto, že zákazník na tom trvá, za úspěšný, konečný výsledek, a riziko i zodpověnost zdaření se této práce na díle nese v plné míře i vědomí zákazník..

Ochrana osobních údajů, GDPR:

Reno - Tech.cz, s.r.o (dále jen R-T)
Vypsáním a odesláním různých formulářů typu (poptávka, objednávka, apod.) uvedených na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, kontakty, apod.) , dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, tzv. GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy R-T, která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky VOP 857kB | PDF | 27.6.2017

 

Máte zájem o bližší informace? Napište nám!

Na Váš dotaz odpovíme co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů.
* povinný údaj

© Reno-Tech.cz, s.r.o.
Tyto stránky jsou autorizované, jejich zneužití nebo kopírování je trestné, Zák. 121/2000 Sb.
Webové stránky vytvořilo studio NeXAVISION

počet přístupů celkem: 740743    
aktuálně prohlížejících: 16