Obchodní podmínky

Reklamace

Na dodané a prodané zboží i služby poskytované firmou Reno – Tech.cz, s.r.o., jsou podmínky vyřízení reklamací dle aktuálně platných předpisů Občanského Zákoníku a u smluv sepsaných a doposud platných před rokem 2013 i Obchodního Zákoníku. Obvyklá doba k vyřízení (přijetí, sepsání, případně opravy/nápravy) všech reklamací je u vztahu /prodejce-občan/ 30 dnů, u firemních vztahů /na IČ/, u zboží i služeb 30 dnů, a u služeb, kde je složitější zjištění závady a relevance nároku reklamace podmíněné šetření většího rozsahu  či  oprava zakázky/díla umístěného na venkovním prostranství (exteriér) a rovněž dle příznivých klimatických podmínek vhodných pro opravu díla a dodržrní nezbytných technologických postupů, min. 90dnů od data zápisu. Ten musí být proveden v místě prodejny a provozovny firmy R-T (Reno – Tech.cz, s.r.o. ; Pod Továrnou 92 ; 331 51 Kaznějov / u Plzně), která dodala předmětné zboží nebo vyhotovila zakázku, případně může být reklamce zaslána písemnou formou na stejnou adresu nebo na e-mail (info@reno-tech.cz) s názvem ,,Reklamace“ a čeho se týká (předmět reklamace), včetně důvodu a popisu reklamace (vada zboží, výhrady k dílu, aj.). Ze strany zákazníka je pak k danému obchodnímu případu povinnost doložit některé z relevantních dokladů (daňový doklad; záruční list; zakázkový list; předávací protokol; atd.), rovněž uvézt datum dodání/převzetí zboží či služby nebo vyhotovení/předání díla.

Dobropis

Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. může v některých obchodních případech dobropisovat zboží nebo služby, které nebyly částečně nebo zcela provedeny. Na vyřízení dobropisu má firma 30 dní od data změn konkrétního obchodního případu (vrácení zboží zákazníkem, neposkytnutí služeb v dohodnuté kvalitě, atd.).

Vyhotovení zakázek

  • Zakázky je nutno vyzvedávat v dohodnutém termínu, po něm (max. 15 dnů po sdělení zákazníkovi vyhotovení a nutnost vyzvednutí zakázky) může, respektive bude zákazníkovi účtován smluvní poplatek za úschovu a to dle chrakteru a doby uložení předmětu zakázky, min. 5,- Kč/ks/den.
  • Zakázky je nutno vyzvednout do max. 30 dní od data sdělení zákazníkovi o jejich vyhotovení. Po tomto termínu, zejména v případě, když zákazník na výzvu nijak nereaguje, si vyhotovitel uplaťňuje právo nabídnout zákazníkové věci ke komisnímu prodeji, odvozu do sběrného dvoru, případně jinou alternativu vyřazení této zakázky z území firmy. Možno rovněž použít pro vlastní potřebu, čím se případně umoří náklady a starosti spojené s jejím vyhotovením.
  • Zakázku si musí zákazník prohlédnout při jejím vyzvednutí a vyjádřit se k jejímu stavu, jelikož na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
  • Firma Reno – Tech.cz, s.r.o. neručí při renovaci starých, značně poškozených nebo výrazně opotřebených věcí, s větší mírou nebezpečí zdaření se vyhotovení díla, i přesto, že zákazník na tom trvá, za úspěšný konečný výsledek a riziko této práce nese v plné míře zákazník, kterému to tímto dáváme na vědomí.

Ochrana osobních údajů, GDPR:

Reno - Tech.cz, s.r.o (dále jen R-T)
Vypsáním a odesláním různých formulářů typu (poptávka, objednávka, apod.) uvedených na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, kontakty, apod.) , dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, tzv. GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy R-T, která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky VOP 857kB | PDF | 27.6.2017

 

Máte zájem o bližší informace? Napište nám!

Na Váš dotaz odpovíme co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů.
* povinný údaj

© Reno-Tech.cz, s.r.o.
Tyto stránky jsou autorizované, jejich zneužití nebo kopírování je trestné, Zák. 121/2000 Sb.
Webové stránky vytvořilo studio NeXAVISION

počet přístupů celkem: 754928    
aktuálně prohlížejících: 10