index-img.jpg

Školení a poradenství metodiky provádění povrchových a antikorózních úprav, renovací a dalších činností souvísejících s těmito technologickými postupy (pískování/tryskání, lakování, penetrace, zinkování, leštění, …), rovněž i technologie, provozní příslušenství, tryskací materiály, ochrana, normy, revize, rozpočty, administrace - vzdělávací institut.

1. školící středisko svého druhu v ČR, s tradicí již od roku 2010, zkušení lektoři s praxí ... vysoká úroveň edukace i odborné erudovanosti ... vystavené technologie, příslušenství a materiály ... učebna, zkušebna, vzorkovna ... příjemné prostředí, občerstvení ... vše na jednom místě. 
Školení může být dle standardních osnov vyučujícího nebo individuální, flexibilně upraveno dle konkrétních přání, potřeb a požadavků školeného subjektu (uživatel / zákazník).


Školení - centrum odborných znalostí a profesních zkušeností = bohatý zdroj informací ... kde se z amatérů stávají profesionálové !!!


Škola především pro absolventy, pracovníky a jiné zájemce se specializací na designové/pohledové a antikorózní povrchové úpravy, renovace a sanace, s uplatněním zejména ve strojírenství, stavebnictví nebo různých humanitních oborech, příkladně muzejnictví, reklamní dílny, klenotnictví, apod..
Vhodné, v mnohých případech nezbytné také nebo právě i pro úplné začátečníky, kteří doposud nemají žádné povědomí o pískovačkách, ale přemýšlí a vážně uvažují , někteří i v rámci rekvalifikace se tímto oborem a prací chtějí do budoucna zabývat a kteří se jako potencionální tryskači, povrcháři a renovátoři chtějí správně zařadit do příslušné kategorii zmíněného uživatele, nejdřívě však pro toto své rozhodnutí potřebují získat více nezbytných informací a dat, aby mimo jiné i případný nákup technologií byl pro jejich konkrétní potřeby uplatnění relevantní ... nebo pro ty co doposud mají nedostatečné či jen malé zkušenosti a chtějí se v tomto oboru více vzdělat a posunout dále ... tak i pro zkušenější pracovníky a obsluhu různých tryskacích zařízení.
Tyto školení jsou bez rozdílu pro všechny, především však pro ty, kteří mají zájem dozvědět v tomto oboru a jeho aplikacích mnoho nových a užitečných informací nebo jen o něco více pro to, aby jejch práce byla ještě více bezpečnější, efektivnější a ekonomičtější, rovněž, aby se slučovala s aktuálně platnou legislativou.
Tedy ne jen pro přímé pracovníky výkonu tryskání a to ať drobných řemesel tak i průmyslových provozů, ale i pro vedoucí osoby řízení větších firem, kteří hledají lepší mechanismy řešení pro jejich výrobu.

Firma Reno - Tech.cz, s.r.o. je v ČR nejvýznamější školitelem  tryskací techniky a veškerého příslušenství s touto činností souvísející, rovněž i abraziv, včetně metodiky aplikací, bezpečnosti práce, norem, atd. a to jak na úrovni uživateleské (dílny, provozy) tak rovněž akademické (školy).

K vysoké úrovni tohoto školení / vzdělání pak u nás přispívá patřičně vybavená učebna s možností projekce, občerstvení/bufetu, vzorkovna i zkušebna, kde kromě teorie školená osoba u nás může reálně vidět a případně i vyzkoušet konkrétní zařízení, abraziva, příslušenství, trysky, ochranné pomůcky, aj.

Nabídka absolvování školení obsluhy pískovací / tryskací techniky, metodiky používání, aplikace tryskacích materiálů (abraziv), bezpečnost práce, normy, dopad na životní prostředí, rozpočty, apod.

Našimi znalými a zkušenými odborníky provádíme školení i konzultace, také pořádáme různé semináře a konference (work shop) a to jak na užívání samotné pískovací/tryskací techniky různých typů a tříd tak rovněž na metodiku tryskání. Zde nové nebo i stávající uživatele, pro které jsou tyto školení určena a doporučena především, seznámíme se zásady správného, tedy efektivního a ekonomického tryskání, rovněž s používáním a uplatněním různých druhů trysek, vhodných abraziv, adekvátních ochranných pomůcek a dalšího nezbytného nebo jinak užitečného příslušenství. V portfoliu našich školení je i seznámení řídících či výrobních pracovníků s různými postupy pro povrchovou úpravu/předúpravu a s renovačními pracemi, rovněž s tryskacími a antikorózními, či antihnilobnými pracemi a postupy finálními. V rámci školení také poskytujeme info o potřebných doplňcích a příslušenství tryskání, mezi které patří např. ochranné pomůcky, trysky, směšovače, kompresory, různé doplňky, aj., včetně technických parametrů a příprav pro provoz a užívání těchto zařízení, jako je spotřeba a kvalita stlačeného vzduchu, energetické, materiálové a servisní nároky zařízení, včetně administrativních plnění. Potencionální uživatele také seznámíme s různými normami, bezpečnosti práce, dopady na životní prostředí, rozpočty a nezbytné administrace tohoto oboru se zaměřením především na tryskání a to ať už prostého, renovačního, finálního, atd..

To vše je pak nedílnou součástí bezproblémového užívání tryskacích technologií všech kategorií a dává každému provozovateli, či přímo uživateli vyšší úroveň i jistotu kvalitní a bezpečné práce. Proto také doporučujeme tyto školení, v nějakých, pro každého jinak potřebných cyklech opakovat.

Po absolvování těchto školení, obdrží každý účastník náš Certifikát.

Školení provádíme jak v místě naší firmy - na provoze povrchových úprav a renovací tak rovněž ve firmách nebo přímo na místě potřeby.

Maximální kapacita školených osob (posluchačů) u nás je 10.

Certifikáty

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás bez obav obraťte kdykoliv zde:

 

Nabídka školení obsluhy pískovací / tryskací techniky

metodiky používání, aplikace tryskacích materiálů (abraziv), bezpečnost práce, normy, rozpočty, aj.

PK-Pouziti piskovacek v praxi PDF

RT+PK-školení (nabídka) PDF, Naší aktuální nabídku různých školení na
zařízení, materiály i metodiku pískování a povrchových úprav naleznete zde.

Vhodné jak pro ty co mají v úmyslu pískovačku teprve koupit (přednákupní konzultace) tak rovněž pro ty co jí již mají a případně i používají a chtějí si jen doplnit informace nebo obohatit své vědomí o nové technologie nebo progresívní postupy v oboru povrchových úprav a renovací (pískovačka, abraziva, Sa normy, tryskání, ochranné pomůcky pískování a metalizace – helma, kukla, kombinéza, filtr, klimatizér, …).

Máte zájem o bližší informace? Napište nám!

Na Váš dotaz odpovíme co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů.
* povinný údaj

© Reno-Tech.cz, s.r.o.
Tyto stránky jsou autorizované, jejich zneužití nebo kopírování je trestné, Zák. 121/2000 Sb.
Webové stránky vytvořilo studio NeXAVISION

počet přístupů celkem: 746495    
aktuálně prohlížejících: 12